onsdag 23 oktober 2013

Fördjupningskurs Bra mat i skolan

I december anordnar vi en fördjupad utbildningsdag kring råden Bra mat i skolan. Dagen är utformad för dig som kostchef, kostkonsulent eller konsult som informerar och utbildar på området skolmåltider. Kursledare är Annika Wesslén och Margareta Andersson samt externa föreläsare och personer från Livsmedelsverket. Innehållet kommer bland annat omfatta näringslära, näringsberäkningar, miljösmarta måltider, helhetssyn på måltidskvalitet och matglädje i köket.

Denna dag anordnas på grund av det stora intresse vi såg vid utbildningarna "Skolmåltider i världsklass" i våras. Det var flera deltagare som önskade en mer fördjupad utbildning och många har efterfrågat de bilder som användes vid utbildningen. Vi ser också ett stort värde i att vi är många som kan kommunicera och utbilda kring råden Bra mat i skolan.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och äger rum den 11 december i Malmö och 12 december i Stockholm mellan kl. 10-16. Du får ett undervisningsmaterial som kan användas som underlag för egna presentationer och utbildningar inom området. Anmälan och mer information kommer att finnas inom kort på www.livsmedelsverket.se.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar