onsdag 2 oktober 2013

Halverat matsvinn på Sundsvalls sjukhus

På Sundvalls sjukhus mättes matsvinnet 2010 och resultatet blev en liten chock. Hela 49 ton mat slängdes per år till en kostnad av åtta miljoner kronor. Då började ett systematiskt arbete för att minska svinnet.

Engagemanget var stort bland personalen, många bidrog och nya samarbeten mellan olika delar av sjukhuset tog fart för att hitta nya lösningar utan att sänka kvaliteten på maten. Resultatet är imponerande. Efter två års arbete hade svinnet halverats, från 49 ton till 25.
Här går det att läsa mer och se en film om hur det gick till

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar