fredag 25 oktober 2013

Måltidsprat på äldreomsorgsdagar

Många som arbetar i äldreomsorgen pratar gärna om mat och måltider. Tankarna är många och alla har erfarenheter som de gärna delar med sig av, båda bra och mindre bra. Detta har vi möjlighet att få ta del av direkt från de som arbetar i verksamheterna under äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan. Drygt 900 är på plats. Biståndshandläggare, enhetschefer, omsorgspersonal samt en och annan vårdlärare stannar upp i vår monter och ger oss bilder ur sin verklighet.

Stolta kommuner berättar om nya projekt med att laga mat hemma hos de äldre i hemtjänsten. Andra ger exempel på att matlagning på avdelningen gett godare mat, gladare äldre och mer pengar över. Några suckar över kök som dras med kompetensproblem och ointresse. Gemensamt för alla är att de är intresserade av vårt arbete och våra råd om Bra mat i äldreomsorgen som finns här.

Vi tar till oss så mycket vi bara kan och fyller på vår lista med goda exempel som vi kan sprida vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar