torsdag 3 oktober 2013

Nätverksträff; Mat, måltider och funktionsnedsättning

Förra året startade vi ett nätverk för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar övergripande med måltidsfrågor inom LSS-omsorgen. Vi började med en mejlgrupp  och bjöd in till vår första nätverksträff för exakt ett år sedan. Igår var det dags att träffas igen.
Utställning av OrdBild
Deltagaratalet var fyrdubblat sedan förra året och programmet digert.  Bland några av programpunkterna kan nämnas Helena Bergström Forskare från KI som visade lite förhands tendenser från sitt arbete med Hälsofrämjande gruppbostad som börjar närma sig resultat.  Eva Flygare Wallen även hon från KI berättade om sin forskning kring metabolt syndrom hos ungdomar i särskola. Där en specialtallrik med tallriksmodellen har använts.  Päivi Adolfsson från Uppsala Universitet delgav några observationer från sin forskning. Ann-Kristin Ölund Från Nka och Sunderby Sjukhus berättade om sina erfarenheter som läkare i Ät- och näringsteam.  Uppskattat var även Uppsalas dagliga verksamhet OrdBild, som ordnade en liten utställning för oss med allt sitt fina material. Under diskussionen på eftermiddagen framkom flera önskemål och tankar kring nätverkets fortsatta arbete, som vi kommer att arbeta vidare utifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar