måndag 1 oktober 2012

Mitt i Matlandet!

De offentliga måltiderna är på allas läppar just nu. På den Matlandetkonferens som genomfördes på Öland i förra veckan var det få av de som stod på scenen som inte nämnde hur viktiga de offentliga måltiderna är för att nå visionen att Sverige ska bli det nya Matlandet.

Många delar vår uppfattning att det är kunskap och kompetens som är en framgångsfaktor för en positiv utveckling av såväl de offentliga måltiderna som Sverige – det nya matlandet.
På tal om det!  - nu är det hög tid för landets politiker och chefstjänstemän att anmäla sig till våra seminarier i november på temat ”Så klarar din verksamhet nytt lagkrav på skolmaten”.

Mer information, inbjudan och anmälan finns på denna länk: www.slv.se/skolmat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar