onsdag 10 oktober 2012

Vill du genomföra ett projekt inom mat och måltider för vård, skola eller omsorg? Då kan du söka och få pengar!

Matlandetvisionen syftar till att profilera Sverige som ett matland på många områden. I visionen finns fem fokusområden och offentlig mat är ett av dem. Varje år delar Jordbruksverket ut pengar som stöd för olika projekt inom fokusområdena. Inför nästa år kommer projekten prioriteras utifrån följande nyckelord:

· Samverkan
· Innovation
· Efterfrågan och konsumentbehov
Detta gäller inom alla fem fokusområden.
Här kan du läsa om de projekt som fått pengar inom de fem områdena under 2012.

Vilka kan söka? De som kan söka är organisationer, förening eller företag.
 
Vad krävs för att få stöd? För projektstöd gäller att resultatet av projektverksamheten ska vara av allmän nytta och resultaten kunna spridas nationell. Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att projektet ska komma i fråga. Från förra året vet vi att flera ansökningar föll på att de inte levde upp till kraven. Så läs igenom kraven noga och vässa pennan. OBS sista dag att söka 12 november. Lycka till!
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar