tisdag 3 juli 2012

Offentliga måltider ur olika synvinklar

Det var en namnkunnig skara som trängdes på tidskriften Magasin Måltids Almedalsarrangemang kring offentliga måltider på måndagseftermiddagen. Sex av dem – bland annat vår egen Eva Sundberg – fick fem minuter var på sig att berätta om sin syn på utmaningarna på området.
Pär Bergkvist, initiativtagare till evenemanget, konstaterar efter att ha provat 100 skolmåltider och träffat en mängd företrädare för de offentliga måltiderna runt om i landet att: ”Det är människorna som räknas. Det är de engagerade, passionerade och kunniga kockarna som lagar de bästa måltiderna.”.
LRF:s ordförande Helena Jonsson vill att kommuner och landsting ska upphandla mer svenskproducerade råvaror. Hon menar att det finns flera saker som kan göras för att det ska bli så: ”Man kan sätta upp tydliga politiska mål. Och man kan gynna lokala producenter genom att undvika stora upphandlingar som innefattar alla delar.”.
Eva Sundberg gav exempel från sin tid som kostchef på att det är möjligt att åstadkomma stora förbättringar av måltiderna i vården, skolan och omsorgen. Det gäller att satsa på kunskap och kompetens, bygga organisationer som ger rätt förutsättningar och förändra attityderna till måltiderna. ”De offentliga måltiderna är ett guldägg vi har och som vi måste använda på bästa sätt.”.
Handelsminister Ewa Björling lyfte fram att Sverige har ett starkt varumärke och att vi också börjar bli mer kända som ett matland. En utveckling som kan stärkas om man bygger kunskap och en god relation till maten redan hos barnen i skolan.
EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt nämnde kopplingen mellan de offentliga måltiderna och folkhälsan, vikten av att minska matsvinnet och vad man kan göra inom EU för att påverka förutsättningarna för de offentliga måltiderna. ”Det är viktigt för mig att veta vad ni tycker, när jag driver frågor som är så viktiga för det svenska folket.”.
Avslutade gjorde tv-kocken Tina Nordström, som slog ett slag för betydelsen av en god smakupplevelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar