torsdag 5 juli 2012

Kompetens på tallrik

Sofia Berglund, Kommunal, inledde
med en faktagenomgång om måltider
Till ett av veckans mest ambitiösa seminarier hade Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan, Kommunal och LRF samlat representanter för hela kedjan från jord till bord: LRF, Martin&Servera, Miljöstyrningsrådet (MSR), Örebro läns landsting, Livsmedelsverket och Kommunal.
Vi fick också träffa skolkockarna Katarina Gustafsson och Marita Gunnarsson, som gav oss en inblick i hur de lagar mat av hög kvalitet och skapar måltidsglädje i Hässleholm.”Kvinnor kan...trolla med knäna! De åstadkommer något bra, trots dåliga förutsättningar.”, kommenterade Kommunals Annelie Nordström.
Mia Kling från Örebro läns landsting, Eva Sundberg, Livsmedelsverket och Nils Berntsson, Martin&Servera lyfte fram behoven av kompetens på flera nivåer: duktiga kostchefer, kunniga beslutsfattare och upphandlare som vet vilka krav de ska ställa krav och följer upp dem.
Kompetenta skolkockar från Hässleholm
Mljöstyrningsrådets Monica Sihlén uttryckte glädje över att kommuners och landstings ambitionsnivå vid upphandlingar har ökat. Och Sören Persson från LRF och vår egen Eva Sundberg efterlyste en närmare dialog mellan primärproducenter och storköken som ett sätt att förbättra upphandlingarna.

Magnus Kindbom (C) från Landsbygdsdepartementet och Matilda Ernkrans (S) från Jordbruksutskottet fanns även de på plats och kommenterade. Till dem skickade panelen med sina idéer om vad som bör göras för att utveckla måltiderna:
Hela panelen, minus Sören Persson
”Tala om och marknadsför de offentliga måltiderna!” tyckte Mia Kling och Monica Sihlén.
”Ingen legitimation höjer statusen på ett yrke om man inte kan försörja sig på jobbet.” menade Annelie Nordström.
”Förbättra insikten om att kvalitet lönar sig!”, sade Nils Berntsson.
”Möjligheterna att utbilda sig kring måltider på högskolenivå måste bli bättre. Och måltidsfrågorna borde ingå i utbildningen för yrkesgrupper som läkare och pedagoger.” efterlyste Eva Sundberg.

Matilda Ernkrans tycker att regeringen måste ha mer helhetstänk och långsiktighet i arbetet med mat och måltider, till exempel koppla ihop frågorna mer med miljö- och arbetsmarknadspolitiken.

Magnus Kindbom sade att det finns ett stort intresse för måltidsfrågor hos många av regeringens departement och minstrar. Han lovade att han ska göra sitt för att synliggöra det intresset mer och bidra ytterligare till ett helhetstänk kring måltiderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar