måndag 2 juli 2012

Skåne satsar på hela måltidsupplevelsen

Varför går personalen när det är dags för mat? Varför har de ingen utbildning kring mat och måltider? Varför är det inte trevligt dukat? Det frågade sig Skånes Livsmedelsakademi ­– en sammanslutning av kommersiella aktörer inom livsmedelsområdet i Skåne – när de undersökte måltiderna på några äldreboenden i regionen.
Vid ett lunchseminarium idag berättade olika representanter för organisationen vad de gör och anser behöver göras för bättre måltider i äldreomsorgen och sjukvården.
Hans Knutsson på Skånes Livsmedelsakademi berättade om pilotprojekt för att intressera entreprenörer att satsa på de offentliga måltiderna. Roy Blad, kock visade hur man förvandlar en bit kycklingpaté till en vacker kycklingklubba för dem som har svårt att tugga och svälja. Katarina Byström, äldreomsorgschef i Vellinge kommun berättade om hur de gått från fokus på näring till att prata om hela måltiden.
”Det krävs utbildning för att personalen ska kunna jobba med hela måltidsmiljön. Det är inte elementärt.”, sade Katarina Byström.
”Kommunikationen mellan vårdpersonal och kökspersonal är A och O. De pratar inte samma språk idag.”, konstaterade Hans Knutsson.
Vi kan konstatera att vi är flera som driver att man måste börja se på måltiderna som en helhet och att det kräver engagemang och kunskap hos många aktörer och yrkesgrupper. Det tycker vi är roligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar